บุคลากรของเรา

คุณ ถาวร เวียงวัง

คุณ ถาวร เวียงวัง เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ และทำหน้าที่จัดการในเรื่องเอกสารสำคัญที่สถานทูตต่างๆ, กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และติดต่อสถานที่ราชการต่างๆ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ดูแลลูกค้า, พาลูกค้าไปยังสถานทูตเพื่อขอวีซ่า และทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครอง ในการดำเนินการเรื่องวีซ่า คุณ ถาวร เวียงวัง ยังมีความสามารถในการพูดภาษาไทย และภาษาเยอรมัน

คุณ คาโรลีน เวียงวัง

คุณ คาโรลีน เวียงวัง เป็นล่าม และนักแปลภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาลของรัฐซาร์ลันด์ และโนตารีของรัฐซาร์ลันด์ที่ประเทศเยอรมัน คำแปล และเอกสารแปลของเธอเป็นที่ยอมรับของศาลแห่งประเทศเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศเยอรมนีทั้งหมด และเธอได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตของประเทศเยอรมัน, ประเทศออสเตรีย และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทย นอกจากนั้นเธอยังมีหน้าที่แปลเอกสารสำคัญ และรับรองคำแปลถูกต้องของบริษัทเราทั้งหมด และทำหน้าที่รับเป็นล่ามในศาลทั่วราชอาณาจักรด้วย คาโรลีน เวียงวัง ยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาเยอรมันสำหรับคนไทยที่อยากจะเรียนภาษา เยอรมัน เธอสามารถพูดภาษาเยอรมัน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่าง

คุณ ประกอบ แต้วจอหอ

คุณ ประกอบ แต้วจอหอ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และรับให้คำปรึกษาลูกค้าคนไทยของเรา เนื่องจากเธอเคยมีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศเยอรมันมาแล้ว 2 ปี เธอจึงสามารถพูดภาษาเยอรมันได้เล็กน้อย

คุณ สรีน หมานหยะ

คุณ สรีน หมานหยะ เป็นทนายความ และโนตารีซึ่งรับงานจากสำนักงานของเรา โดยการทำงานร่วมกับบริษัทของเรา เขาสามารถที่จะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือปฏิบัติตามความประสงค์ของลูกความ โดยรวดเร็ว และไม่ประสบปัญหาทางด้านภาษาแต่อย่างใด

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag:

10:00 - 14:00 Uhr

Samstags und Sonntags:

geschlossen

 

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© CTA-Certified Translation Pattaya Co., Ltd.