การบริการของเรา

รับแปล เอกสารทุกประเภทจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย, จากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน และรับรองคำแปลถูกต้อง

ทางบริษัทเรารับแปลเอกสารจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน คำแปลสำหรับส่วนราชการของประเทศเยอรมัน ซึ่งต้องจัดทำขึ้นโดยล่ามหรือนักแปลที่ได้รับอนุญาตจากศาลของประเทศเยอรมนี ทางบริษัทของเรายินดีที่จะให้บริการดังกล่าว เนื่องจากมีคุณคาโรลีน เวียงวัง ร่วมทำงานอยู่ด้วย ซึ่งเธอได้รับอนุญาตให้เป็นล่ามหรือนักแปลเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ ประเทศเยอรมนี และเธอยังได้รับอนุญาตให้สามารถรับรองคำแปลถูกต้องที่ใช้สำหรับศาลรวมทั้งโน ตารีแห่งประเทศเยอรมนี นอกจากนั้นเธอยังเป็นที่ยอมรับของสถานเอกอัครราชทูตประเทศไทย ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลต่างๆ ของประเทศไทยในประเทศเยอรมนี, สถานเอกอัครราชทูตประเทศเยอรมนี, ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทยรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

 

รับแปลเอกสารทุก ประเภทจากภาษาอังกฤษหรือภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษารัสเซีย

การแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาไทย หรือจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษนั้น พนักงานจากบริษัทของเราจะเป็นผู้ทำการแปลเอกสารดังกล่าวเอง คำแปลจากภาษารัสเซียเป็นภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษนั้นได้จัดทำขึ้นโดยล่ามหรือนักแปลซึ่งไม่ประจำ ณ บริษัท ซึ่งเขาเหล่านั้นสำเร็จการศึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษาทั้งสาม ดังนั้นคำแปลทุกฉบับจึงเป็นที่ยอมรับของสถานทูตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสอนภาษาเยอรมันสำหรับคนไทย

เนื่องจากเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการย้ายที่พำนักไปยังประเทศเยอรมนี (หากท่านต้องการจดทะเบียนสมรสหรือติดตามสมาชิกในครอบครัว) ท่านต้องสามารถพูดและใช้ภาษาเยอรมันได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยทางบริษัทของเราได้ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาเยอรมันให้เป็นไปตามความ ต้องการของการสอบ “Start Deutsch 1” ทางเรายินดีให้คำปรึกษา และให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน โดยมีหนังสือ หรือเอกสารต่างๆ สำหรับใช้ในการเรียน การสอน เนื้อหาของการเรียนภาษาเยอรมันรวมไปถึงตัวอย่างที่จะใช้ในการสอน กำหนดวันเวลา และสถานที่ที่จะใช้ในการสอบ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดของคอร์สเรียนภาษาเยอรมันที่บริษัท)

 

การดำเนินการที่ กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักทะเบียนกลาง, สถานทูตรวมถึงสถานกงสุลต่างๆ

เวลามีค่า! นอกจากนั้นทางบริษัทของเรายังมีการบริการในเรื่องต่างๆ ซึ่งทำให้ท่านไม่ต้องสูญเสียเวลาอันมีค่าของท่าน โดยทางเราจะรับเป็นผู้ดำเนินการส่งเอกสารไปเพื่อรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง และจะดำเนินการไปรับกลับ จัดหาเอกสารสำคัญต่างๆ ณ สำนักทะเบียนกลางที่กรุงเทพมหานคร และนำเอกสารสำคัญต่างๆ ของท่านไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ ทางเรามีความยินดีที่จะให้บริการในทุกเรื่องที่สามารถมอบอำนาจให้กระทำการ แทนได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบางอย่าง ท่านจะต้องดำเนินการด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งทางเรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่าน ถามเรา!

 

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง วีซ่าทุกประเภท ในกรณีพิเศษซึ่งเป็นวีซ่าแต่งงาน และวีซ่าเรียน

พนักงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งทราบข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเรื่องของวีซ่า และสามารถให้คำตอบในทุกๆ คำถามของท่าน “ท่านทราบหรือไม่ว่า ต้องขอวีซ่าประเภทใดให้คนรู้ใจของท่าน” ถามเรา!

 

การจัดการ และดำเนินการด้านเอกสารสำคัญต่างๆ ที่จะต้องใช้

เหมือนกันทั่วโลก และในเมืองไทยก็เหมือนกันที่จะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งบริษัทของเราเป็นผู้จัดการดำเนินการทางด้านเอกสารสำคัญต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วย งานราชการดังกล่าวข้างต้น เราจึงเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานทั้งกับสถานทูต และสถานที่ราชการอื่นๆ เสมอมา จึงเป็นข้อดีข้อหนึ่งในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าของเรา

 

การกำหนดวันนัดที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี

ทางบริษัทของเรายินดีที่จะรับทำกำหนดวันนัดให้กับท่าน ที่สถานทูตเยอรมนี (กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการติดต่อทำกำหนดนัดด้วย ตัวของท่านเอง)

 

การส่งเอกสาร “ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว” แบบลงทะเบียนไปยังต่างประเทศ

ทางบริษัทของเรารับส่งเอกสารไปยังต่างประเทศโดยบริษัท DHL เท่านั้น

รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าในประเทศไทย (ผู้เกษียณอายุ, คู่สมรส, ผู้รับจ้างในประเทศไทย และอื่นๆ)

เนื่องจากทางบริษัทของเราติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยเสมอ จึงทำให้เราสามารถที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดล่า สุดของวีซ่าประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเกษียณอายุ, วีซ่าติดตามสามี / ภรรยาไทย หรือผู้รับจ้างในประเทศไทย

 

การจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

ทางบริษัทของเราสามารถจำหน่าย และจองตั๋วเครื่องบินกับทุกสายการบินที่จะเดินทางไปได้ทั่วโลก “ท่านอยากให้คนรู้ใจของท่านนั่งอยู่ในเครื่องบินลำเดียวกันกับท่านไหม เราสามารถที่จะช่วยท่านได้อย่างแน่นอน”

การจำหน่ายประกันสุขภาพ และประกันในการเดินทาง

ทางบริษัทของเราเป็นตัวแทนบริษัท แอลเอ็มจี ดังนั้นเราจึงสามารถจำหน่ายประกันสุขภาพของบริษัท แอลเอ็มจี แปซิฟิค เฮลท์แคร์ ในราคาเดียวกันกับบริษัท แอลเอ็มจี แปซิฟิค เฮลท์แคร์ ข้อดีคือบุคลากรของเราสามารถให้คำปรึกษากับท่านในภาษาที่ท่านถนัด และด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่ประสบปัญหาด้านการสื่อสาร หรือเกิดความเข้าใจผิดในข้อมูล โปรดตรวจสอบความต้องการของตัวท่านเอง ซึ่งเราสามารถจัดการให้ตามความประสงค์ของท่านได้

ท่านอยากเดินทางไปต่างประเทศไหม และหากท่านยังไม่มีประกันในการเดินทาง? เรายินดีที่จะรับจองประกันการเดินทางให้กับท่าน ระยะเวลาการประกันสูงสุดถึง 180 วัน

คนรู้ใจของท่านต้องการประกันการเดินทางในกรณียื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยวไหม? กรุณาช่วยสอบถามรายละเอียดต่างๆ จากเราโดยตรง

 

การไปต่อวีซ่าที่ประเทศกัมพูชา

เพื่อไม่ให้ต้องประสบปัญหาใดๆ ท่านสามารถที่จะมาชำระค่าเดินทางในการไปต่อวีซ่าที่ประเทศกัมพูชาได้ที่ บริษัทของเรา และจะมีบริษัทที่มีชื่อเสียงไปรอรับท่านถึงที่บ้าน และพาท่านไปยังประเทศกัมพูชารวมถึงส่งท่านกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

 

การให้บริการช่วยกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ นั้น อาจจะยากสำหรับท่านหากท่านไม่ได้ทำทุกวัน ดังนั้นประสบการณ์ของเราทำให้ทราบว่า แบบฟอร์มที่กรอกไม่ครบถ้วนเรียบร้อย อาจเป็นสาเหตุสำหรับปัญหาต่างๆ หากท่านไม่แน่ใจว่า ต้องกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า, แบบฟอร์มในการรับรองการหย่าที่ประเทศเยอรมนี, แบบฟอร์มขอเบี้ยบำนาญ หรือแบบฟอร์มอื่นอย่างไร เรายินดีที่จะช่วยท่าน

 

เรื่องบำนาญของประเทศเยอรมนีสำหรับพ่อหม้าย / แม่หม้ายสัญชาติไทย

บ่อยครั้งที่ทายาทไม่สามรถที่จะต่อสู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการขอรับเบี้ยบำนาญสำหรับพ่อหม้าย / แม่หม้ายได้ เนื่องจากประสบปัญหาด้านเอกสารซึ่งต้องทำเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด เรายินดีช่วยเหลือทายาทเหล่านั้นในการดำเนินการเรื่องขอเบี้ยบำนาญ และให้คำปรึกษากับผู้รับเบี้ยบำนาญ

การให้คำปรึกษาทาด้านกฎหมายเป็นภาษาไทยและ ภาษาเยอรมัน

เนื่องจากบริษัทของเราได้ทำงานร่วมกับทนายความที่ สามารถว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร เราจึงสามารถที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายไทยได้เป็นอย่างดี ท่านมีความประสงค์ที่จะเปิดบริษัทในเมืองไทยไหม หรือท่านมีความประสงค์ที่จะขอใบอนุญาตทำงานในเมืองไทยไหม หรือว่าท่านต้องการทำสัญญาต่างๆ ไหม เราสามารถที่จะช่วยท่านได้ด้วยประสบการณ์และความรู้ของเรา กรุณาช่วยติดต่อทำกำหนดวันนัดหรือติดต่อมาทางอื่นก่อนล่วงหน้า

 

การให้บริการโนตารี

ท่านต้องการสำเนาหนังสือเดินทางรับรองโดยโนตารีไหม หรือหากท่าน หรือคนรู้ใจของท่านต้องทำหนังสือคำให้การแทนสัตย์สาบานสำหรับสถานที่ราชการ ของประเทศเยอรมนี รวมถึงหากท่านต้องการให้โนตารีรับรองลายมือชื่อของท่าน กรุณาติดต่อมายังเรา เรายินดีที่จะทำกำหนดวันนัดกับโนตารีของเรา

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag:

10:00 - 14:00 Uhr

Samstags und Sonntags:

geschlossen

 

Druckversion | Sitemap
© CTA-Certified Translation Pattaya Co., Ltd.